Akademie

Akademie

 Akademie - dospělí 

Individuální lekce pro začínající i pokročilé golfisty. Délka nabízených lekcí je 25 a 50 minut. Lekci vede golfový instruktor a obsahuje detailní video analýzu s použitím nejmodernějšího golfového softwaru. Lekce také obsahuje půjčení holí  potřebných pro trénink.

Akademie – děti

Individuální lekce pro začínající i pokročilé děti. Délka nabízené lekce je 25 minut. Lekci vede golfový instruktor a zahrnuje detailní video analýzu s použitím nejmodernějšího softwaru V1 golf. Lekce také obsahuje půjčení holí potřebných pro trénink.

Dětská akademie „DRACI“ sdružuje talentované děti ve věku 5-12 let. Děti jsou rozděleny do skupin dle věku nebo sportovních dovedností. Dle sportovní úrovně se učí základům či prohlubují své sportovní dovednosti v golfu a dalších pohybových aktivitách. Výuka golfu pomocí metody SpiralG. Maximální počet dětí ve skupině jsou čtyři. Součástí lekcí je vybavení, neomezený vstup na driving range a tréninkové míče. Každý člen akademie získává automaticky jednu čepici s logem akademie. 

Označení DRACI: Podle starých Řeků a Římanů i podle pohanských evropských kmenů draci symbolizují jak dobro, tak i zlo, podle starých Keltů jsou symbolem suverenity a v neposlední řadě Číňané dodnes věří, že drak symbolizuje štěstí. Já jako trenér se osobně ztotožňuji s Japonskou legendou spojenou s obrazem Two Dragons in clouds (dva draci v oblacích) podle maliřské školy Keno, která symbolizuje čest a velikost!

Přihlášky jsou přijímány telefonicky nebo na mail: pcga@pcga.cz

Poplatek za kroužek můžete uhradit převodem na: 282372370/0300

Možnost změny času kurzu dle možnosti rodičů: aktuální kurzy

Rodiče jsou měsíčně informování o progresu a přístupu svých dětí pravidelným reportem. 

Akademie pro školy

První Česká Golfová Akademie připravuje na míru šité programy pro základní, střední a vysoké školy. Pro případnou poptávku nebo další informace nás kontaktujte na pcga@pcga.cz

Akademie pro firmy 

První Česká Golfová Akademie připravuje na míru šité programy pro firemní zákazníky. Pro případnou poptávku nebo další informace nás kontaktujte na pcga@pcga.cz
 

 

Miniškoly

Miniškoly

Jednodenní miniškola – 6 hodin (9-12hod., oběd, 13-16 hod.)


-  seznámení s instruktorem, diskuze o aktuálních problémech hráče a určení prioritních cílů pro zlepšení golfové hry

-  základní club fitting "basic" základní prarametry pro postavení golfových holí (délka, shaft, grip, geometrie hlavy hole)

-  video analýza golfového švihu a určení silných a slabých stránek v technice dlouhé i krátké hře

-  identifikace konkrétních problémů a představení drillů a pomůcek k jejich odstranění

-  následný trénink pod vedením golfového instruktora

-  závěrečná video analýza, kontrola výsledků


Minimální počet účastníků jsou dva a maximální počet účastníků mini školy jsou čtyři
Ceníková cena miniškoly je za osobu


Dvoudenní miniškola – 2 dny, 6 hodin (9-12hod., oběd, 13-16 hod.)


-  seznámení s instruktorem, diskuze o aktuálních problémech hráče a určení prioritních cílů pro zlepšení golfové hry

-  základní club fitting "basic" základní prarametry pro postavení golfových holí (délka, shaft, grip, geometrie hlavy hole)

-  video analýza golfového švihu a určení silných a slabých stránek v technice dlouhé i krátké hry

-  identifikace konkrétních problémů a představení drillů a pomůcek k jejich odstranění

-  následný trénink pod vedením golfového instruktora

-  kontrola výsledků v technice krátké a dlouhé hry pomocí video analýzy

-  nácvik strategie a volba správných typů ran v různých herních situacích na hřišti

-  závěrečná video analýza, vyhodnocení kurzu


Minimální počet účastníků jsou dva a maximální počet účastníků mini školy jsou čtyři
Ceníková cena miniškoly je za osobu


Třídenní miniškola – 3 dny, 6 hodin (9-11hod., oběd a přesun na hřiště, 13-17 hod.)


-  seznámení s instruktorem, diskuze o aktuálních problémech hráče a určení prioritních cílů pro zlepšení golfové hry

-  základní club fitting "basic" základní prarametry pro postavení golfových holí (délka, shaft, grip, geometrie hlavy hole)

-  video analýza golfového švihu a určení silných a slabých stránek v technice dlouhé a krátké hry

-  identifikace konkrétních problémů a představení drillů a pomůcek k jejich odstranění

-  následný trénink pod vedením golfového instruktora

-  kontrola techniky krátké a dlouhé hry pomocí video analýzy

-  nácvik strategie a volba správných typů ran v různých herních situacích na hřišti

-  18 jamek v doprovodu instruktora, kontrola provedených změn v technice a strategii v reálných herních situacích


Minimální počet účastníku jsou dva a maximální počet účastníků mini školy jsou čtyři
Ceníková cena miniškoly je za osobu
 

Ostatní služby

Ostatní služby

Partnerství ve hře
speciální služba pro hráče, kteří si přejí odehrát 18 jamek ve společnosti kvalitního profesionálního nebo amatérského hráče. Součástí služby je golf management, poradenství v konkrétních golfových situacích vzniklých v průběhu hry.

Doklad o golfové způsobilosti
získání klubového HCP 54 je nové označení pro tzv. „zelenou kartu“, která opravňuje hráče ke vstupu na většinu golfových hřišť. Služba obsahuje provedení teoretické i praktické zkoušky (písemný a hrací test) pod vedením golfového instruktora.

Club Fitting
Club fitting "BASIC" - tato služba je primárně určena zájemcům o stanovení základních parametrů pro pořízení vhodných golfových holí, zejména ve smyslu jejich délky, pružnosti shaftu, velikosti gripu a geometrie hlavy hole

Club fitting "ADVANCED" - tato služba je určena zájemcům, kteří si přejí prakticky vyzkoušet různé varianty modelů holí s vhodnými parametry pro jejich zakoupení a to zejména různé délky a pružnosti shaftů, popřípadě velikosti a provedení gripů

Club fitting "PRO" - tato služba je určena pro zájemcům, kteří se chystají k zakoupení konkrétního vybavení (driver, železa)

Opravy golfových holí
 

 

  Informace o cenách v sekci ceník
  lekce nezahrnují vstup na driving range a poplatky za míčky
  partnerství ve hře nezahrnuje poplatky za green fee
  doklad o golf. způsobilosti nezahrnuje poplatky za green fee

PARTNEŘI PRVNÍ ČESKÉ GOLFOVÉ AKADEMIE